Glory of Africa

Glory of Africa är en ideell organisation som jobbar för att barns rättigheter ska tillgodoses i utvecklingsländer. Till en början arbetar vi i Tanzania. Följ med oss när vi kämpar för världens barn!

Vi har blivit en organisation!

Kategori: Allmänt

 
 Hej!
Det är dags för ett nytt blogginlägg, och först av allt vill jag stolt meddela att vi numera är en registrerad ideell organisation. Vi har fått ett organisationsnummer och väntar nu bara på bankens godkännande för att kunna öppna ett bankgiro-konto. När det är ordnat kommer vi att börja marknadsföra oss på riktigt, och rekrytera medlemmar.
        Anledningen till att vi blivit en organisation är för att vi ska kunna göra vårt arbete ännu mer effektivt och transparent. Som organisation kan vi nå ut till fler givare och sponsorer, vi hoppas få ökat förtroende hos er givare, och våra röster kommer förhoppningsvis att höras högre och få längre räckvidd. 
        Än så länge är vi enbart registrerade i Sverige, och vårt arbete internationellt kommer då att ske genom samarbete med lokala organisationer på plats i det land vi önskar genomföra projekt. Vi har redan kommit långt i planerna för sommarens projekt som blir det största vi någonsin gett oss på. Vi är nervösa och taggade på samma gång. Vi planerar tillsammans med vår partnerorganisation en "children's rights awareness day", och lyckas vi genomföra den kommer det att bli den första nationstäckande barnrättsdagen någonsin i Tanzania.
      Denna projektdag planeras uppmärksammas på radio och TV i hela landet, och berörda politiker och organisationer har bjudits in till eventet. UNICEF, Rädda Barnen, PLAN international och PASADA är några av de organisationer som redan sagt ja till att medverka under eventet. Målet är att landets invånare informeras om vikten av att uppmärksamma och implementera barns rättigheter för att öka barnens trygghet och levnadsstandard, samt att landets ledare och frivilligorganisationer får möjlighet att uppmärksamma barnkonventionen och samarbeta för att skapa bättre förutsättningar för framtiden. Temat kommer i enlighet med nationens årliga satsning att vara "early childhood marriages and pregnancies".  I dagsläget är detta ett extremt stort problem i landet där det i vissa regioner är upp till 59% av barnen som gifter sig innan de fyllt 18 år -vilket utsätter dem för en rad riskfaktorer och inte minst bryter mot barnkonventionen. Andelen barnäktenskap följer naturligt den socioekonomiska statusen, och även om det är olagligt med "tvingat barnäktenskap", tvingas många unga flickor gifta sig efter tillexempel våldtäkt.
Vår roll i detta projekt är att medverka i planeringen, leta sponsorer av event-material, samt hålla en föreläsning kring hur man jobbar med barns rättigheter i Sverige.
 
Jag tror jag stannar där för idag, och återkommer när vi kommit längre. 
Jag lägger till ett gäng bilder från förra årets resa. På teckningarna ni ser barnen hålla upp på vissa bilder har de ritat vad de vill bli när de blir stora. Låt oss jobba för att de ska ha möjligheter att förverkliga sina drömmar!
 
TACK.
 
Victoria Lundberg.
Ordförande, Glory Of Africa.